Inbjudan.jpeg

Aktiviteter :

Höstträffen 2018 äger rum på Gullviks camping. Mer info kommer senare

Hej alla Polare!

Nästa Nordiska träff blir v.30 år 2020 i Borlänge och den ordnas av Polar Club Mitt.

//Ordförande