Ordförande:    
  
  
  
  
V. Ordförande:       
   
  
  
  
Kassör:
  
  
  
  
Sekreterare:
  
  
  
  
Ledamöter:
  
  
  
  
  
  
  
Ersättare:
 
 
 
 
  
  
  
Revisorer:
  
  
  

 
 
 
Revisorsuppl: 
   
   
   
Valberedning:  
   
  
   
  
  
  
Tero Tikkanen
Sågforsvägen 216
914 97 Hörnsjö
tero.tikkanen68@gmail.com
 
Lars Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
pedersenlars65@gmail.com
  
Åsa Samuelsson
Svidjevägen 77
904 90 Röbäck
asstr69@yahoo.se
 
Solvei Westerin
Långron 850
914 92 Lögdeå
langron@passagen.se
 
Tomas Lundqvist
Uppförsbacken 2 X
913 41 Obbola
 
Niklas Samuelsson
Svidjevägen 77
904 90 Röbäck
 
Patrik Olofsson
Holmnäs 94
905 86  Umeå
 
Veronica Lundkvist
Norrlandsgatan 7
911 33 Vännäs
 
Cilla Wikström
Törelvägen 18 C
906 28 Umeå
 
Linda Östman
Nyland 80
905 86 Umeå
 
Susanne Strandberg
Nedre Nyland 12
916 92 Bjurholm
 
Anna Pedersen
Strand 97
911 93 Vännäs
 
Linda Östman
Nyland 80
905 86 Umeå

0930-711 70
070-694 95 58
 
 

070-387 54 70
 
 
 

070-637 52 78
 
 

 
070-687 42 24
 
 
 
 
090-459 91
070-697 15 16 

 
070-696 88 58 

 
 
070-273 92 61


 
073-813 09 58


 
070-209 16 82

 

070-574 74 080930-610 77
070-201 99 95
070-210 22 31


070-532 31 29

 
070-574 74 08 

 
 
     2019
 
 
 
 
     2020
 
 
 
 
     2020
 
 
 
 
     2019
 
 
 
 
     2020
 
 
 
     2019
 
 
 
     2020
 
 
 
     2019 
 
 
   
     2020
 
 
   
     2019
 
 
   
     2019
 
 
   
     2019
 
 
   
     2019